Fiesta Latina

  • Empanada
  • Caffè
  • Spuntini peruviani dolci e salati
  • Gelati e frullati di frutta esotica
  • Bevande calde andine
  • Birre artigianali
  • Caffè